Poprzedni Następny

Jak nie wpływać negatywnie na swoją zdolność kredytową w czasie kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa.

Jeśli martwisz się, że niepewność ekonomiczna związana z koronawirusem może obciążyć Twoje finanse osobiste, nie jesteś sam.

Możliwe, że obciążasz kartę kredytową kwotą większą niż normalnie (wykorzystując w ten sposób więcej limitu kredytowego) i mając większe saldo do spłacenia na koniec cyklu rozliczeniowego. Tymczasem Twoje zarobki oraz warunki zatrudnienia mogą się zmieniać, co spowoduje, że prognozy Twoich przyszłych dochodów są niepewne.

Wszystkie te czynniki mogą mieć wpływ na jedną ważną kwestię : Twoją zdolność kredytową.

1. Sprawdzaj regularnie raport kredytowy, zwłaszcza teraz!

Chociaż eksperci zawsze zalecają regularne sprawdzanie raportu kredytowego, jest to szczególnie ważne w tym momencie.

Regularne monitorowanie raportu kredytowego może pomóc w zidentyfikowaniu potencjalnie nieuczciwej działalności i reagowaniu na nią, zanim spowoduje znaczne szkody w historii kredytowej i wynikach.
Dobrą wiadomością jest to, że dostępnych jest wiele sposobów umożliwiających uzyskanie bezpłatnego raportu kredytowego.

W ciągu każdych 6 miesięcy masz prawo do jednego bezpłatnego raportu kredytowego z biura informacji kredytowej ( BIK SA ) . Ponadto BIK udostępnia również płatny raport ( abonament roczny ), w którym dodatkowo udostępnia alerty dotyczące zapytań związanych z Twoją osobą , umożliwia zastrzeganie dokumentów np. numeru dowodu osobistego. 

Dane dotyczące swojego dowodu możesz zastrzegać również poprzez swój bank. Dodatkowo, dane te można również zastrzec na stronie https://www.bezpiecznypesel.pl/ z którego korzystają również pozabankowe instytucje finansowe.

Raporty można uzyskiwać również w Biurach Informacji Gospodarczych : https://krd.pl/, https://erif.pl/ i innych . 

PAMIĘTAJ: Jeżeli masz podejrzenia, że ktoś posiada dane dotyczące Twojej osoby i może je wykorzystać do zaciągnięcia zobowiązania na Twoje dane : SKORZYSTAJ Z POWYŻSZYCH ROZWIĄZAŃ I ZASTRZEŻ SWOJE DANE !

2. Dokonuj płatności na czas lub skontaktuj się z pożyczkodawcą, jeśli uważasz, że nie jesteś w stanie spłacić swoich zobowiązań zgodnie z homogramem i umową.

Terminowe opłacanie zobowiązań jest jednym z najważniejszych kroków do osiągnięcia - i utrzymania - pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Jeśli nie dokonasz płatności w terminie, możesz ponieść opłatę za opóźnienie w płatności, karne oprocentowanie, a ostatecznie ryzykować pogorszenie zdolności kredytowej.

Ale szczególnie w tym czasie, o ile to możliwe, ważne jest, aby nadal dokonywać płatności na czas.

Jeśli uważasz, że nie uda ci się spłacić płatności, pierwszym i najlepszym krokiem, który możesz zrobić, aby chronić swoją kondycję finansową, jest jak najszybszy kontakt z pożyczkodawcą.

Pamiętaj, że pożyczkodawcy i wydawcy kart zazwyczaj nie zgłaszają do Biur Informacji Gospodarczych zobowiązań z opóźnieniem spłaty , dopóki nie przegapisz całego 30-dniowego cyklu płatności, więc informacja to nie pojawi się w raporcie od razu. Nadal jednak mogą pojawić się bezpośrednie konsekwencje braku płatności, takie jak dodatkowe opłaty , więc nie musisz czekać, aż w raporcie pojawi się komunikat. Skontaktuj się z wierzycielem w celu uzyskania informacji na temat swoich możliwości.   

3. Zadeklaruj trudności finansowe

Większość firm , w szczególności te będące członkami Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych (PZIP) zadeklarowało wdrożenie rekomendacji związanych z pandemią COVID-19 . Jedną z nich jest możliwość bezpłatnego złożenia wniosku o odroczenie płatności.

Kolejny powód, dla którego kontakt z pożyczkodawcą może być pomocny .

Twój wierzyciel może poprosić o udokumentowanie określonych kryteriów przed zaoferowaniem odroczenia spłaty , na przykład, w jaki sposób koronawirus osobiście wpłynął na Ciebie.

4. Pomyśl o otrzymaniu karty kredytowej z odnawialnym limitem.

Może to nie być idealny moment na złożenie wniosku o kartę kredytową, ale istnieją pewne karty, które, jeśli zostaną użyte odpowiedzialnie, mogą faktycznie poprawić Twoją historię kredytową. Nie zalecamy tego wszystkim, ale dla niektórych osób może być dobry moment na zapoznanie się z ofertami kart z odnawialnym limitem kredytowym.                  

5  . Budżet i plan

Jeśli nie masz gotówki na dodatkowe wydatki w niepewnych czasach, możesz polegać na dodatkowych źródłach finansowania np. kartach kredytowych .  Upewnij się jednak , czy masz realistyczny plan spłaty salda wynikającego z tych dodatkowych wydatków. Podczas gdy ważne jest, aby czuć się przygotowanym i zabezpieczonym finansowo w niepewnych czasach, należy zachować ostrożność i kontrolować swoje wydatki.

Jak zawsze unikaj pochopnych decyzji dotyczących kredytu i swojej sytuacji finansowej. Jeśli planujesz zapoznać się z nowymi ofertami kredytowymi, upewnij się, że rozumiesz warunki, na które się zgadzasz, i masz plan realizacji terminowych spłat miesięcznych.