Taryfa za użytkowanie karty AXI Card  

Wydanie karty

Brak prowizji

Ponowne wydanie karty

Brak prowizji

Krajowa płatność kartą

Brak prowizji

Zagraniczna płatność kartą

Brak prowizji

Wypłata z bankomatu na terenie Polski

Brak prowizji

Wypłata z bankomatu na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego - EOG

Brak prowizji

Wypłata z bankomatu poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego - EOG

30 zł

Usługa Cash advance na terenie Polski

1,10% kwoty transakcji 
+25 zł

Usługa Cash advance na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego - EOG

1,10% kwoty transakcji 
+25 zł

Usługa Cash advance poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego - EOG

1,10% kwoty transakcji 
+25 zł

Opłata za transakcje (przychodzące i wychodzące) dotyczące zakładów, gier hazardowych, przelewów pieniężnych i doładowań e-Walet, w tym otrzymywanie kwot

5 % kwoty transakcji 
(minimum 10 zł)

Opłata za Środki Przekraczające Limit Kredytowy Karty *

3 % wartości Środków Przekraczające Limit Kredytowy Karty

Miesięczna Opłata za Środki Przekraczające Limit Kredytowy Karty **

2 % Środków Przekraczające Limit Kredytowy Karty

Prowizja za nieuzasadnione transakcje

90 zł

Zmiana PIN (krajowa)

Brak prowizji

Zmiana PIN na terenie EOG

Brak prowizji

Zmiana PIN poza terenem EOG

Brak prowizji

Potwierdzenie salda w bankomacie krajowym

Brak prowizji

Potwierdzenie salda w bankomacie w krajach EOG

Brak prowizji

Potwierdzenie salda w bankomacie poza terenem EOG

Brak prowizji

Odrzucona transakcja bankomatowa na terenie Polski

Brak prowizji

Odrzucona transakcja bankomatowa w krajach EOG

Brak prowizji

Odrzucona transakcja bankomatowa poza terenem EOG

Brak prowizji

Inne transakcje bankomatowe

Brak prowizji

Wypłata gotówki w ramach Cash Back

5 zł

Usługi dodatkowe

 

Ponowne wydanie karty na życzenie klienta

Brak prowizji

Prowizja za blokadę karty

Brak prowizji

Prowizja za odblokowanie karty

Brak prowizji

Prowizja za odpowiedź mailową

Brak prowizji

Zmiana parametrów karty

Brak prowizji

Szczegółowy wyciąg z konta

Brak prowizji

 Cash Back-  usługa, w ramach której odbiorca, na żądanie płatnika zgłoszone przed wykonaniem transakcji płatniczej mającej na celu dokonanie zapłaty za zakupione towary lub usługi, w ramach tej transakcji płatniczej wypłaca płatnikowi gotówkę.

Cash advance  (zaliczka gotówkowa) - usługa umożliwiająca posiadaczom kart wypłatę gotówki w bankomacie lub w kasie banku lub innej agencji finansowej do wysokości Limitu Kredytowego.

* Opłata za Środki Przekraczające Limit Kredytowy Karty - jest pobierana po każdej transakcji przychodzącej i jest naliczana od Salda powyżej kwoty Limitu Karty Kredytowej, otrzymanego po odpowiedniej transakcji przychodzącej.

** Miesięczna opłata za Środki Przekraczające Limit Kredytowy Karty - pobierana pierwszego dnia bieżącego miesiąca. Naliczana jest od Środków dostępnych na Karcie na pierwszy dzień bieżącego miesiąca, które przekraczają kwotę Limitu Karty Kredytowej. 

 

Powyżej wymienione prowizje zawierają podatek VAT. Dla usług nie ujętych w powyższej tabeli stosowana jest polityka cenowa międzynarodowych operatorów kart.

 

Wydawca:

……………………………..

(podpis i pieczątka)      

Posiadacz Karty

…………………………

(imię i nazwisko, podpis)