Taryfa
za użytkowanie karty Axi  

 

Wydanie karty

Brak prowizji

Ponowne wydanie karty

Brak prowizji

Krajowa płatność kartą

Brak prowizji

Zagraniczna płatność kartą

Brak prowizji

Wypłata z bankomatu na terenie Polski

Brak prowizji

Wypłata z bankomatu na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego - EOG

Brak prowizji

Wypłata z bankomatu poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego - EOG

14 zł.

Usługa Cash advance na terenie Polski

8 zł.

Usługa Cash advance na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego - EOG

8 zł.

Usługa Cash advance poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego - EOG

 1.00% (min.25 zł.)

Prowizja za nieuzasadnione transakcje

90 zł.

Zmiana PIN (krajowa)

Brak prowizji

Zmiana PIN na terenie EOG

Brak prowizji

Zmiana PIN poza terenem EOG

Brak prowizji

Potwierdzenie salda w bankomacie krajowym

Brak prowizji

Potwierdzenie salda w bankomacie w krajach EOG

Brak prowizji

Potwierdzenie salda w bankomacie poza terenem EOG

Brak prowizji

Odrzucona transakcja bankomatowa na terenie Polski

Brak prowizji

Odrzucona transakcja bankomatowa w krajach EOG

Brak prowizji

Odrzucona transakcja bankomatowa poza terenem EOG

Brak prowizji

Inne transakcje bankomatowe

Brak prowizji

Wypłata gotówki w ramach Cash Back

2.50 zł.

Usługi dodatkowe

 

Ponowne wydanie karty na życzenie klienta

Brak prowizji

Prowizja za blokadę karty

Brak prowizji

Prowizja za odblokowanie karty

Brak prowizji

Prowizja za odpowiedź mailową

Brak prowizji

Zmiana parametrów karty

Brak prowizji

Szczegółowy wyciąg z konta

Brak prowizji

 

Cash Back-  usługa, w ramach której odbiorca, na żądanie płatnika zgłoszone przed wykonaniem transakcji płatniczej mającej na celu dokonanie zapłaty za zakupione towary lub usługi, w ramach tej transakcji płatniczej wypłaca płatnikowi gotówkę

 

Cash advance (zaliczka gotówkowa) -  usługa umożliwiająca posiadaczom kart wypłatę gotówki w bankomacie lub w kasie banku lub innej agencji finansowej do wysokości Limitu Kredytowego.

 

Powyżej wymienione prowizje zawierają podatek VAT. Dla usług nie ujętych w powyższej tabeli stosowana jest polityka cenowa międzynarodowych operatorów kart.

 

Wydawca:

……………………………..

(podpis i pieczątka)      

Posiadacz Karty

…………………………

(imię i nazwisko, podpis)