Poprzedni Następny

Wiedza na temat finansów

Według najnowszych raportów WIB (Warszawskiego Instytutu Bankowości) i FGPW (Fundacji Giełdy Papierów Wartościowych) aż 91% Polaków deklaruje, że ich wiedza na temat finansów jest mała lub bardzo mała. To zatrważające biorąc pod uwagę fakt, jak ważnym aspektem życia każdego z nas jest zarządzanie własnym budżetem. Nie chodzi jednak tutaj o samo zarządzanie pieniędzmi, ale również o kwestie emerytury, ubezpieczeń, inwestycji, oszczędzania, kredytów, cyberbezpieczeństwa, bankowości internetowej itd. Według kolejnego raportu, przygotowanego przez OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) Polska znajduje się na 30 miejscu, wśród badanych państw, w zakresie wiedzy finansowej. Ogromny procent Polaków nie potrafi odpowiedzieć na pytanie: czym jest debet, czy zdolność kredytowa.

Dlaczego tak jest? Większość ludzi uważa, że wiedza finansowa nie jest im do niczego potrzebna. Nie zagłębiają się w tematy oszczędzania, inwestycji, zarządzania budżetem. Dodatkowo wciąż całkiem spory procent osób stroni od bankowości internetowej.
Wyjaśnimy dzisiaj, dlaczego tak ważne jest, aby każdy obywatel posiadał przynajmniej podstawową wiedzę na temat finansów, co każdy z nas powinien wiedzieć w tej dziedzinie, aby spokojnie zadbać o swoje finanse, jak zarządzać własnym budżetem, a także odpowiemy na pytanie, dlaczego posiadanie karty kredytowej jest niezwykle przydatne w dzisiejszych czasach.

Podstawowa wiedza na temat finansów
Nie każdy z nas musi być rekinem finansów, ale każdy prędzej czy później musi zacząć zarządzać własnymi pieniędzmi. Jest to nieuniknione, więc warto posiadać, choć podstawową wiedzę w tej dziedzinie, aby odpowiednio dbać o swój budżet oraz o swoją przyszłość finansową. Nie musimy od razu rzucać się na głęboką wodę, można zacząć od kilku podstawowych kwestii, czyli: oszczędzania, inwestycji, kredytów, ubezpieczeń i ogólnego zarządzania budżetem domowym bądź budżetem firmy.

Oszczędzanie, czyli tymczasowa rezygnacja z korzyści finansowych, skutkująca uzyskaniem większych zysków w przyszłości. Pozwala ono na zabezpieczenie naszej przyszłości finansowej, na wypadek, gdybyśmy znaleźli się w trudnej sytuacji. Dlaczego jest ono tak ważne? Ponieważ celem oszczędzania jest zadbanie o własną przyszłość finansową. Wśród Polaków najpopularniejszym rozwiązaniem oszczędnościowo inwestycyjnym są: lokaty (zarówno krótkoterminowe, jak i długoterminowe), fundusze inwestycyjne, obligacje skarbowe i inne. Decydując się na umieszczenie pieniędzy na przykład na koncie oszczędnościowym, możemy osiągnąć zysk w postaci odsetek.

Inwestowanie, czyli lokowanie pieniędzy w różne aktywa, których wartość w naszej ocenie wzrośnie, co spowoduje, że osiągniemy zysk. Inwestycje niosą ze sobą wielkie ryzyko, jednak jest to zdecydowanie gra warta świeczki. Wyróżniamy kilka typów inwestycji:

 • Inwestycje proste, czyli takie, które przynoszą dochody po zakończeniu okresu inwestycji.

 • Inwestycje kuponowe, czyli takie, które przynoszą dochody w trakcie trwania inwestycji

Kredyt, czyli umowa zawierana między kredytodawcą a kredytobiorcą, na mocy, której kredytodawca udostępnia kredytobiorcy pewną określoną w umowie kwotę pieniędzy, którą kredytobiorca może przeznaczyć na dowolny lub określony w umowie cel. Dodatkowo kredytobiorca nawiązując umowę kredytową zobowiązuje się do zwrotu pożyczonej kwoty wraz z odsetkami uzgodnionymi w umowie w dokładnie ustalonym terminie. Obecnie na rynku jest całe mnóstwo ofert kredytowych, a także pożyczek, które są mniej formalnym rozwiązaniem i zwykle łatwiej dostępnym. W zależności od form zabezpieczenia, kwoty oraz wysokości oprocentowania, wyróżniamy trzy rodzaje kredytów:

 • kredyt gotówkowy
 • kredyt hipoteczny
 • kredyt konsolidacyjny

Należy wspomnieć, gdyż wiele osób nie jest tego świadoma, że kredytem jest również korzystanie z karty kredytowej oraz limit na karcie, czy rachunku bankowym.

Ubezpieczenie, czyli umowa zawierana między klientem a ubezpieczycielem, gdzie ubezpieczyciel zobowiązuje się wypłacić klientowi określoną sumę pieniędzy w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego lub wykonania określonej w umowie usługi na rzecz klienta.
Jak w przypadku oszczędzania czy inwestycji, ubezpieczenie to zabezpieczenie naszej przyszłości. Warto, więc zadbać o to, aby zarówno nasze zdrowie, jak i nasze aktywa były odpowiednio chronione na wypadek zajścia nieoczekiwanych okoliczności.

Zarządzanie budżetem, czyli kontrolowanie wpływów i wypływów pieniędzy w naszym budżecie domowym lub w naszej firmie. Podstawowe pojęcia w tej kwestii to równowaga budżetowa, występująca, kiedy nasze przychody oraz wydatki są równe. Nadwyżka, czyli przewaga wpływów nad wydatkami oraz deficyt, czyli przewaga wydatków nad wpływami. Jeśli chcemy, aby nasz budżet był w dobrej kondycji, warto dowiedzieć się jak odpowiednio nim zarządzać.

Nawet, jeśli obecnie Twój budżet jest w zadowalającym stanie, dobrze jest mieć świadomość, na co i ile wydajesz pieniędzy, w której kategorii możesz ograniczyć swoje wydatki i zaoszczędzić lub zainwestować.

Jak skutecznie zarządzać swoimi finansami
Zarządzanie budżetem jest jedną z najważniejszych umiejętności życiowych, pozwalającą sprawnie funkcjonować w dzisiejszym, nowoczesnym społeczeństwie. Niestety nikt nas tego nie uczy, dlatego warto dla własnego dobra zadbać o podstawową wiedzę finansową na własną rękę. Zarządzanie finansami składa się z trzech głównych działań: planowania (budżetowania), realizacji planów finansowych (zapewnianie finansowania) oraz kontroli finansów (inaczej kontroli realizacji planów finansowych). Odpowiednie zarządzanie budżetem pozwoli nam zabezpieczyć swoją przyszłość finansową, co z kolei pozwoli nam poradzić sobie w sytuacji, kiedy nasze finanse będą w kiepskiej kondycji. Do zarządzania budżetem należą również: analizowanie i podejmowanie decyzji kredytowych, podejmowanie decyzji w sprawie inwestycji, zarządzanie i monitorowanie wydatków.

Jak poszerzyć swoją wiedzę w dziedzinie zarządzania finansami?

 • poprzez czytanie książek, artykułów, blogów
 • oglądanie filmów, wywiadów ze specjalistami w dziedzinie finansów
 • uczęszczanie na szkolenia i kursy

Jeśli nie czujesz się na siłach, aby samodzielnie zadbać o swój budżet domowy, warto skonsultować się z doradcą finansowym, który udzieli Ci spersonalizowanej porady oraz pomoże w przygotowaniu planu, abyś osiągnął swoje cele finansowe jak najskuteczniej.

Karta kredytowa
Karta kredytowa to karta płatnicza z nałożonym na nią limitem kredytowym, z którego jej użytkownik może korzystać. Kwota limitu, miesięczne raty, oprocentowanie i inne warunki określane i zależne są od instytucji, która ową kartę wydaje.
Czy w dzisiejszych czasach karta kredytowa to konieczność? Oczywiście, że nie, ale na pewno jest to niezwykle przydatny instrument płatniczy. To pewnego rodzaju własna firma pożyczkowa na wyciągnięcie ręki. Kiedykolwiek znajdziesz się w sytuacji, w której będziesz potrzebował pieniędzy, wystarczy, że skorzystasz ze środków na karcie, a kiedy będziesz w stanie, zwrócisz należność i wyrównasz balans rachunku. Dodatkowo jest to o wiele bezpieczniejsza i wygodniejsza opcja niż noszenie przy sobie dużej ilości gotówki, zwłaszcza na wyjazdach, czy w czasie podróży. Należy jednak pamiętać, aby rozważnie korzystać z karty kredytowej i nie traktować jej, jako metody opłacenia zachcianek, czy niepotrzebnych zakupów.
Na rynku jest mnóstwo różnych kart kredytowych, jednak karta AXI jest zdecydowanym liderem wśród konkurencji. Całkowicie dopasowana do nowoczesnego trybu życia, z niezwykle atrakcyjną ofertą cenową, darmowymi wypłatami z bankomatów w całym kraju, całodobową opieką konsultantów, darmowymi powiadomieniami SMS o każdej transakcji, specjalnym panelem online do zarządzania kartą i wszystkimi jej transakcjami, a dodatkowo, aby otrzymać kartę AXI nie trzeba mieć korzystnej historii kredytowej. Więcej na temat karty kredytowej AXI dowiesz się klikając TUTAJ.

Zarządzanie instrumentami finansowymi
Instrumenty finansowe to różnego rodzaju umowy pomiędzy dwiema stronami, gdzie u jednej powstają aktywa finansowe (głównie aktywa pieniężne), a u drugiej zobowiązania finansowe lub instrumenty kapitałowe (umowy, z których wynika prawo do majątku jednostki, pozostałego po opłaceniu lub zabezpieczeniu wszystkich wierzycieli).
Instrumenty finansowe możemy podzielić na papiery wartościowe oraz instrumenty niebędące papierami wartościowymi. Papiery wartościowe to dokumenty, które nadają danej osobie konkretne prawa majątkowe. Mogą one występować w formie papierowej lub elektronicznej. Do papierów wartościowych zaliczamy wszelkie akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne, inne zbywalne papiery wartościowe i prawa majątkowe.

Instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi znacznie trudniej pogrupować. To typy dokumentów, które możemy spotkać zarówno na giełdzie, jak i na rynku międzynarodowym, ale również, jako indywidualne umowy między dwiema stronami. Możemy wyróżnić kilka rodzajów tego typu instrumentów finansowych:

 • opcje zwykle pojawiające się na giełdzie
 • certyfikaty uczestnictwa w funduszach
 • kontrakty futures
 • kontrakty forward
 • swapy: walutowe, stopy procentowej i walutowo-procentowe
 • kredytowe instrumenty pochodne, CDS-swap ryzyka kredytowego
 • kontrakty CFD

Instrumenty finansowe dają wiele możliwości zarobku i odpowiednio wykorzystane mogą przynieść duże zyski i stanowić ogromne źródło dochodu. Należy jednak pamiętać, aby korzystać z nich uważnie i nie ryzykować więcej, niż możemy sobie na to pozwolić.

To tylko podstawowe zagadnienia, na które należy zwrócić uwagę na początku swojej drogi z poznawaniem świata finansów. Im większą świadomość i wiedzę posiadasz w tej dziedzinie, tym lepiej i sprawniej będziesz zarządzać swoim budżetem. Pamiętaj, że zarówno w przypadku inwestycji, jak i ubezpieczeń i wielu innych instrumentów, na rynku jest całe mnóstwo opcji do wyboru, więc przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji finansowej, zadbaj o to, abyś dobrze zapoznał się z tematem oraz wybrał najlepszą możliwą opcję dla Ciebie. W przypadku jakiejkolwiek decyzji finansowej każdy z nas musi znaleźć swoje własne rozwiązania i strategie. W świecie finansów nie ma jednej odpowiedzi na żadne z pytań, więc warto poświęcić trochę czasu i energii na zapoznanie się z tematem, który dotyczy każdego z nas i jest kluczowym elementem naszego życia.