Skutki opóźnień w płatnościach

Skutki opóźnień w płatnościach

Częstym błędem popełnianym przez konsumentów korzystających z kart kredytowych jest nie spłacanie zobowiązań na czas. Zarówno krótko, jak i długofalowe konsekwencje pominięcia spłaty, dokonania jej z opóźnieniem lub w niepełnej kwocie, są poważne. Poniżej opisujemy trzy najbardziej dotkliwe skutki spóźnionych lub pominiętych płatności:

Dodatkowe opłaty

Dodatkowe opłaty zostają naliczone kiedy spłacasz zadłużenie na karcie po wyznaczonym terminie lub nie dokonujesz wpłaty. Opłaty te zostają dodane do całkowitej kwoty Twoich zobowiązań przy każdorazowym naruszeniu warunków spłaty. Warto przy tym pamiętać, że od wszystkich karnych opłat również naliczane są odsetki.

Wzrost oprocentowania

W przypadku pominięcia spłaty zadłużenia lub zrealizowania go z opóźnieniem należy liczyć się z możliwością podniesienia stóp oprocentowania przez kredytodawcę. Karne stawki oprocentowania potrafią być znacznie wyższe od standardowych i spłacenie swoich zobowiązań staje się dłuższym
i trudniejszym zadaniem.

Zmniejszona zdolność kredytowa

Za każdym razem gdy opóźnienie w spłacie Twoich zobowiązań sięgnie 30 dni, zaległa płatność zostanie zgłoszona do Biura Informacji Kredytowej, co obniży Twoją zdolność kredytową. Spłata po terminie, lecz przed upływem 30 dni nie zostanie odnotowana w BIK-u, jednakże należy pamiętać, że nawet jednodniowy poślizg może skutkować konsekwencjami opisanymi poniżej.

Oczywiście życie pisze różne scenariusze, w związku z czym jednorazowe opóźnienie powyżej 30 dni nie zniszczy całkowicie Twojej historii kredytowej, tym niemniej należy takich sytuacji unikać kiedy to tylko możliwe. Im dłużej i częściej Twój rachunek pozostaje nieuregulowany, tym bardziej ucierpi Twoja zdolność kredytowa.

Uniknij problemów

Jeżeli wiesz, że nie będziesz w stanie spłacić zobowiązania na czas, to poinformuj o tym swojego kredytodawcę z wyprzedzeniem. Przy pierwszym takim zdarzeniu może on być skłonny umorzyć dodatkowe opłaty i wstrzymać podniesienie oprocentowania. Naturalnie kredytodawca może również odmówić, ale nie podejmując próby mediacji możesz być pewien nieprzyjemnych konsekwencji.

Czasem brak spłaty może nie być spowodowany brakiem środków tylko zwykłą pomyłką lub przeoczeniem. Mierzenie się z konsekwencjami naruszenia warunków spłaty przy braku płynności finansowej to jedno, ale narażanie się na nie bez takiej przyczyny to przysłowiowy strzał we własną stopę.

Świetnym sposobem na uniknięcie tego typu problemów jest dokonywanie spłat przez Internet. Twoje konto z pewnością daje możliwość ustawienia automatycznych płatności, które co miesiąc zaspokoją minimalną wymaganą kwotę spłaty. Jeżeli zdecydujesz się na takie rozwiązanie, to sugerujemy aby realizować automatyczne spłaty na kilka dni przed terminem wyznaczonym przez kredytodawcę. Da Ci to pewność, że środki dotrą na czas oraz możliwość monitorowania sytuacji na bieżąco.

Pamiętaj też, że nie musisz poprzestawać na minimalnej kwocie miesięcznej spłaty zadłużenia. Nadpłata uwolni więcej środków na Twojej karcie i zmniejszy obciążenie związane z oprocentowaniem.