Odstąpienie od umowy pożyczki

Od Umowy o udzielenie Limitu Kredytowego możesz odstąpić w terminie 14 dni od jej zawarcia zgodnie z art. 58 w zw. z art. 53 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 126, poz. 715 z późn. zm.). Nie będzie wiązało się to z jakimikolwiek opłatami. Wystarczy, że pisemnie nas powiadomisz o chęci odstąpienia i spłacisz wykorzystaną kwotę Limitu Kredytowego. Jeżeli Twoja decyzja o odstąpieniu od umowy jest ostateczna, wyślij nam na adres korespondencyjny (ul. Bukowińska 22B, 02-703 Warszawa) lub mailowy (help@axi-card.pl) oświadczenie zgodne z poniższym wzorem.

Kliknij poniżej i pobierz PDF:

 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu