Lista Partnerów EPS

-ICredit sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, Orla 13 lok. 10, 90-317 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000495693, NIP: 521-366-44-59, REGON: 147054022.

-Creamfinance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Bukowińską 22B, 02-703 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 453034, NIP: 525-254-89-58, REGON: 146563260.

- JP Medica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674.