ZGODA

ZGODA NA DOKONANIE WERYFIKACJI KONTA BANKOWEGO ORAZ OCENY ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ

 

Wyrażam zgodę na skorzystanie z dodatkowej usługi w celu mojej identyfikacji i udzielam wyraźnej zgody Easy Payment Services OOD z siedzibą w Sofii, Lyulin 7 dzielnica miasta, Jawaharlal Nehru Blvd. 28, piętro 2, lok. 40-46, Bułgaria, wpisanej do bułgarskiego rejestru handlowego pod numerem: 204112059  oraz Easy Payment Services OOD (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Bukowińska 22B, 02-703 Warszawa, KRS: 0000720382 na weryfikację mojego konta bankowego (w tym jego historii) i wiarygodności kredytowej

1.        za pośrednictwem usługi świadczonej przez Instantor AB („Instantor”), wpisanej do rejestru spółek pod numerem: 556818-2835, Vasagatan 16, 111 20 Sztokholm, Szwecja, zgodnie z warunkami i polityką prywatności dostępną pod adresem https://docs.instantor.com/privacy-pl.html i https://docs.instantor.com/terms-pl.html   oraz do przechowywania danych pochodnych, dostarczonych przez Instantor w celu mojej identyfikacji. Usługodawcą jest spółka Instantor AB. Więcej na temat Usługi Instantor znaleźć można w tym miejscu: https://www.instantor.com/terms-pl/

2.        za pośrednictwem usługi świadczonej przez Kontomatik UAB (ul. Upes 23, LT-08128 Wilno, Litwa, kod osoby prawnej 304852516). Wyrażam zgodę na usługę jednorazowego dostępu do informacji o rachunku dla Kontomatik UAB  zgodnie z Regulaminem i Klauzulą informacyjną. Wyrażam zgodę na udostępnienie EPS OOD pobranych przez Kontomatik UAB danych, w tym objętych tajemnicą zawodową, zgodnie z Klauzulą informacyjną i wyrażam zgodę na przechowywanie danych pochodnych dostarczonych przez Kontomatik UAB w celu mojej identyfikacji.  Regulamin i Klauzula dostępne są na stronach: Regulamin https://signin.kontomatik.com/documents/Kontomatik_UAB-terms-of-service_PL.pdf Klauzula informacyjna: https://signin.kontomatik.com/documents/Kontomatik_UAB-information-clause_PL.pdf

Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta dzwoniąc pod numer telefonu +48 (22) 270 70 30 lub mailowo pod adresem: help@axi-card.pljednakże nie udzielenie takiej zgody może powodować brak możliwości złożenia wniosku o wydanie karty kredytowej i udzielenie limitu kredytowego.