ZGODA INSTANTOR

ZGODA NA DOKONANIE WERYFIKACJI KONTA BANKOWEGO ORAZ OCENY ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI INSTANTOR

Wyrażam zgodę na skorzystanie z dodatkowej usługi w celu mojej identyfikacji i udzielam wyraźnej zgody Easy Payment Services OOD z siedzibą w Sofii, Lyulin 7 dzielnica miasta, Jawaharlal Nehru Blvd. 28, piętro 2, lok. 40-46, Bułgaria, wpisanej do bułgarskiego rejestru handlowego pod numerem: 204112059 oraz Easy Payment Services OOD (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 22, 00-515 Warszawa, KRS: 0000720382 na weryfikację mojego konta bankowego (w tym jego historii) i wiarygodności kredytowej za pośrednictwem usługi świadczonej przez Instantor AB („Instantor”), wpisanej do rejestru spółek pod numerem: 556818-2835, Vasagatan 16, 111 20 Sztokholm, Szwecja, zgodnie z warunkami i polityką prywatności dostępną pod adresem https://www.instantor.com/privacy-pl/ i https://www.instantor.com/terms-pl/oraz do przechowywania danych pochodnych, dostarczonych przez Instantor w celu mojej identyfikacji. Usługodawcą jest spółka Instantor AB.

Więcej na temat Usługi Instantor znaleźć można w tym miejscu: https://www.instantor.com/terms-pl/

Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta dzwoniąc pod numer telefonu +48 (22) 270 70 30 lub mailowo pod adresem: help@axi-card.pl, jednakże nie udzielenie takiej zgody może powodować brak możliwości złożenia wniosku o wydanie karty kredytowej i udzielenie limitu kredytowego.