Słownik Finansowy

Jedna z podstawowych instytucji rynku finansowego współczesnych gospodarek. Miejsce transakcji handlowych wykonywanych na ściśle określonych towarach, w ustalonych godzinach, według jasno sprecyzowanych reguł formalnych, norm i zwyczajów przez członków giełd, po cenach ogłoszonych w codziennych notowaniach.
Miejsce zorganizowanego obrotu papierami wartościowymi np. akacjami czy obligacjami.
W przypadku kredytów jest to okres odroczenia rozpoczęcia spłaty zobowiązania. Gdy natomiast mówimy w kontekście kart kredytowych jest to okres, w którym bank nie nalicza odsetek za wykorzystaną w jego trakcie część przyznanego limitu kredytowego.