Słownik Finansowy

Jednostka wystawiająca lub emitująca papiery wartościowe i ogłaszająca ich sprzedaż we własnym imieniu i na własny rachunek lub instytucja dokonująca emisji pieniądza. Emitentami mogą być: Skarb Państwa, Bank Państwowy, przedsiębiorstwo, instytucja finansowa, instytucja samorządowa.