Słownik Finansowy

Usługa, która polega na możliwości wypłaty gotówki z rachunku karty w sklepach stacjonarnych. Podczas zapłaty za zakupy klient ma możliwość wypłacenia niewielkiej sumy pieniędzy – najczęściej do 200 zł.
Kwota kredytu wraz z odestkami, prowizją i innymi opłatami, które kredytobiorce jest zobowiązany zapłacić za kredyt i usługi z nim związane (np. Ubezpiecznie). Mirodajna informacja o ponoszonych kosztach kredytowytch – dzięki niej łatwiej jest porównywać poszczególne oferty.
Osoba, która przekazuje swoje prawa do czegoś osobie trzeciej (cesjonariusza). W procesie cesji traci ona wszystkie prawa do przekazywanego świadczenia. Cedentem jest np. Klient, który chcąc zabezpieczyć spłatę kredytu, przekazuje instytucji finansowej prawa wynikające np. z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości lub pojazdu.
Jest to umowa cywilnoprawna, która przenosi prawo do wierzytelności z cedenta na osobę trzecią (cesjonariusza). Przedmiotem cesji może być część praw do wierzytelności jak i ich całości. Cesjonariusz nabywa również wszystkie ryzyka z nią związane (np. niewypłacalność dłużnika).
Osoba, która w procesie cesji przyjmuje prawa od cedenta.
Ocena ryzyka kredytowego opracowywana na bazie wieloczynnikowej analizy sytuacji kredytobiorcy. Każda instytucja finansowa ma charakterystyczny dla niej proces, matematycznie odzwierciedlający osobiste i majątkowe dane kredytobiorcy, co pozwala na ustalenie wskażnika liczbowego określającego ryzyko powiązane z udzieleniem danego zobowiązania. Wpływ na niego mają m.in: zawód, wiek, status mieszkaniowy, wiarygodność kredytowa i długość okresu zatrudnienia.
Sprzedaż wiązana, służąca stworzeniu możliwie najtrwalszej więzi klienta z daną instytucją oraz maksymalizowaniu poziomu zysku. Najczęściej stosowana w przypadku kredytów hipotecznych, gdzie instytucja proponuje lub wymaga zakupu dodatkowych produktów, oferując w zamian trwałe lub czasowe udogodnienia.