Słownik Finansowy

Stan rachunku bankowego na daną chwilę po uwzględnieniu wszystkich dokonanych dotychczas transakcji uznaniowych i obciążeniowych.
Różnica pomiędzy ceną kupna a ceną sprzedaży danej waluty – zysk związany z obrotem walutą.
Aktywa w formie środków płatniczych – krajowych, obcych walut i dewiz, m.in. środki na rachunkach bankowych i terminowych lokatach do 12 miesięcy oraz środki gotówkowe.
Stanowiące własność lub współwłasność danej osoby, na  byte lub wytworzone we własnym zakresie budowle, budynki, lokale oraz maszyny, urządzenia, środki transportu i inne przedmioty.