Słownik Finansowy

Urządzenie, dzięki któremu jest możliwa realizacja dyspozycji wypłaty gotówki za pomocą karty płatniczej. Dzięki stałemu połaczeniu z systemem banku umożliwia on kontrolę środków zgromadzonych na koncie. Niektóre z nowszych modeli, oprócz funkcji wypłaty gotówki, posiadają również możliwość wpłacania środków na konto.
System umożliwiający klientowi dostęp do rachunku bankowego, oraz wykonywania operacji takich jak: kontrola salda, przegląd historii rachunku, przesyłanie przelewów, składanie wniosków kredytowych i innych, w zależności od możliwości konketnego systemu.
Usługa oferowana przez instytucje finansowe, polegająca na możliwoścu podglądu oraz obsługi rachunku bankowego dzięki aplikacji, którą można zainstalować na małym, mobilnym urządzeniu z dostępem do internetu – np. smartfonie lub tablecie.
Osoba fizyczna lub prawna, która czerpie z czegoś zysk. Jest nim osoba, której np. Udzielono kredytu hipotecznego lub na rzecz której został dokonany przelew środków.
Długotrwały okres obfitujący w spadki kursów giełdowych (inaczej: rynek niedźwiedzia).