Słownik Finansowy

Dokuementy, które są powiązane z nabyciem określonego prawa majątkowego. Najczęściej spotykanymi są: alcje, obligacje, weksle, banknoty, czeki a także bony skarbowe.

PIN

Kod,który składa się z dowolnego połączenia cyfr, będący najprostszą formą zabezpieczenia dostępu do poufnych informacji oraz narzędzi bankowo-finansowych. Stosowany w serwisach bakowości elektronicznej, jak i służący do autoryzacji transakcji finansowych (przelewy, wypłaty z bankomatów, transakcje kartą kredytową lub debetową).
Dokument, w którym zakład ubezpieczeń potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia.
Umowa dwustronna między instytucją finansową a pożyczkobiorcą, polegająca na przekazaniu przez pożyczkodawcę określonej sumy pieniędzy, na dany czas, w zamian za odsetki oraz ustawienie hipoteki na nieruchomość (zabezpieczenie spłaty pożyczki), która jest własnością pożyczkobiorcy. Często mylona z kredytem hipotecznym, z nieznacznie wyższym oprocentowaniem.
Wydłużenie okresu kredytowania danego zobowiązania na wniosek kredytobiorcy. Skorzystanie z niej powoduje obniżenie miesięcznej raty, jednocześnie powiększając koszt całkowity kredytu.
Formalne potwierdzenie banku lub innej instytucji finansowej dotyczące uzyskanej zdolności kredytowej oraz gotowości do udzielenia kredytu na podanych w promesie warunkach.
Wynagrodzenie za dokonanie czynności, które są związane z zawarciem umowy. To jednorazowa opłata pobierana przez banki w momencie udzielana kredytu, a jej wysokość nie może przekroczyć 5% pożyczanych środków.
Wynagrodzenie banku za świadczenia lub usługi, ściśle określone w tabeli opłat i prowizji. Opłaty tego typu są okresowe lub indywidualne, towarzyszące wykonanej operacji.
Opłata, towarzysząca udzieleniu zobowiązania kredytowego. Jest rekompensatą kosztów ponoszonych przerz bankw trakcie procesu inicjacji zobowiązania i pobierana jest w trakcie podpisywania umowy kredytowej lub tuż po nim.
Transakcja bezgotówkowa, która polega na transferze środków z rachunku płatnika na wskazany przez niego inny rachunek bankowy.
Proces wymiany pieniądza lub działanie, które polega na zmianie waluty danego zobowiązania kredytowego.
Możliwość terminowego regulowania rat kredytów, pożyczek i innych krótkoterminowych zobowiązań.