Słownik Finansowy

Nadzór sprawowany przez specjalnie do tego poołaną instytucją (w Polsce: Komisja Nadzoru Finansowego), której zadaniem jest monitorowanie posległych jej instytucji finansowych, w tym banków komercyjnych.
Orzeczenie są wydawane na podstawie pozwu i dokumentów uwierzytelniających (dokumentów urzędowych, rachunków, żądań załaty zaakceptowanych przez dłużnika) w celu odzyskania pieniędzy lub innych roszczeń od dłużnika.
Grunty, trwale związane z gruntem budynki lub części takich budynków, jeżeli przez szczególne przepisy stanowią odrębny przedmiot własności od gruntu.
Brak możliwości regulacji własnych zobowiązań w odpowiednim terminie (płynność finansowa) lub stan, w którym majątek dłużnika jest mniejszy niż łączna suma wszystkich jego zobowiązań.