Słownik Finansowy

Każdorazowe powiększenie kapitału o odestki przynależne za dany okres. Dopisanie odsetek do kapitału sprawa, że one stają się jego częścią wypracowując większy zysk przy kolejnej kapitalizacji.
Termin oznaczający zasoby trwałe, takie jak majątek, środki i aktywa. W kontekście kredytów jest to kwota, którą pożyczyliśmy od banku lub innej instytucji finansowej. Kredyt spłaca się w ratach, na które składają się raty kapitałowe i odsetkowe, gdzie rata kapitałowa jest równa kwocie kredytu podzielonej przez liczbę rat.
Czasowe odroczenie spłaty części kredytu, przyznawane na wniosek klienta w przpadku zobowiązań dlugoterinowych. W tym okresie klient jest zobowiązan tylko do uiszczania części odsetkowej raty, podczas gdy częśc kapitałowa pozostaje na niezmienionym poziomie. Powoduje to wzrost wysokości rat po okresie karencji lub wydłużenie okresu kredytowania, co ma niekorzystny wpływ na sumę kosztów kredytu.
Instrument płatniczy, wydawany przez bank lub inną instytucję finansową w ramach prowadzonego w niej rachunku bankowego. Jej cechą charakterystyczną jest ścisłe powiązaie z saldem rachunku, do którego została wydana – w trakcie płatrności jest autoryzowana i zastrzegana, by nie przekroczyć salda rachunku (debetu).
Rodzaj karty płatniczej, wydawanej przez bank lub inną instytucję finansową. Operacje wykonywane tą karta są rozliczane w ramach przyznanego limitu kredytowego.
Jest to elektroniczny instrument płatniczy, stanowiący jedno z narzędzi zdalnego dostępu do pieniędzy zgromadzonych na rachunku bankowym. Pozwala ona na dokonywanie bezgotówkowych płatności za towary i usługi oraz dokonywanie transakcji w bankomacie, wpłatomacie, a także na odległość, tj. np. przez Internet lub telefon. Karty płatnicze mogą być wydawane przez banki, niebankowe instytucje finansowe lub takie podmioty, jak sieci handlowe, instytucje pośrednictwa finansowego, stacje paliw czy firmy telekomunikacyjne.
Rodzaj karty płatniczej umożliwiający dokonanie szybkiej transakcji bezgotówkowej, bez jakiegokolwiek dodatkowego, standardowo stosowanego potwierdzenia jej wykonania. Środki są pobierane po zbliżeniu karty do czytnika. Ze względów bezpieczeństwa takiej płatności można dokonać w przypadku ograniczonych kwot (najczęściej do 50 zł) – po ich przekroczeniu potrzebna jest standardowa autoryzacja płatności.
Rodzaj kredytu, któy przeznaczony jest na spłatę różnych zobowiązań, które zostały zaciągnięte wcześniej przez kredytobiorcę. Kolsolidacji podlegają rózne kredyty (m.in. gotówkowe i hipoteczne). Zaletą tego rozwiązania jest zamiana klilku kredytów na jeden, długoterminowy i o niższym oprocentowaniu. Dzieli się na kredyt konsolidacyjny hipoteczny oraz konsolidacyjny gotókowy bez zabezpiczenia hipoteką (ten ostatni na maksymalnie 10 lat, co powoduje, żejego koszt jest zdecydowanie wyższy od kredytu konsolidacyjnego hipotecznego).
Rodzaj rachunku osobistego, na któym zgromadzone środki podlegają oprocentowaniu. 
Konto osobiste prowadzone w walucie obcej - w Polsce najczęściej jest to euro, dolar amerykański, funt brytyjski lub frank szwajcarski.  
Długoterminowy kredyt najczęściej wykorzystywane do sfinansowania nieruchomości gruntowej lub zakupu domu/mieszkania, zabezpieczony hipoteką na nieruchomośc, która jest własnością kredytobiorcy. Oznacza to, że w przypadku zaprzestania spłaty rat kredytu, bank może przejąć i sprzedać nieruchomość.
Każdy kredyt zaciągnięty na cele prywatne, niezwiązane z działalnością gospodarczą. Najczęściej przeznaczany na codzienne wydatki, samochód lub dokonywania inwestycji.
Kredyt nierozerwalnie powiązany z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Po podpisaniu takiej umowy kredytowej kredytobiorca może wypłacać środki w ramach przyznanego limitu kredytowego, przy czym każda spłata nie tylko zmniejsza zadłużenie, ale również odnawia wartość przysługujących środków. Najczęściej pobierana jest w jego przypadku prowizja oraz oczywiście odpowiednie oprocentowanie kredytowanej kwoty.
Takie rozwiązanie polega na spłacie obecnego kredytu przy użyciu środków z kolejnego, którego warunki spłaty są bardziej przystępne.
Osoba prawna lub fizyczna, która otrzymała kredyt od kredytodawcy (najczęściej bank lub inna instytucja finansowa) pod warunkiem spłaty wraz z odestkami kredytowymi, w ściśle określonym terminie.
Współczynnik porównania dwóch różnych walut względem siebie, by móc odzwierciedlić cenę waluty w innej walucie.