Zmiany w Warunkach korzystania z międzynarodowej karty kredytowej

Zmiany w Warunkach korzystania z międzynarodowej karty kredytowej


Z dniem 02.02.2024 r. Warunki korzystania z międzynarodowej karty kredytowej Axi Card przez Easy Payment Services OOD zostaną zmienione. Można się z nimi zapoznać pod tym adresem https://axi-card.pl/warunki-korzystania

Pragniemy poinformować, że zmiany nie mają wpływu na uzgodnione stopy podatków oraz stopy procentowe w ramach indywidualnej umowy o kartę AXI, jednakże mają one wpływ na opłaty należne z tytułu zawartej Umowy, w tym za korzystanie z karty AXI.

Podstawą do dokonania tego typu zmian jest dla nas punkt 14 lit. (a), (b), (f) oraz (g) Warunków Korzystania z Międzynarodowej Karty kredytowej Axi Card

Zmiany dotyczą m.in:

- Dodania regulacji dotyczących sytuacji, w której saldo na karcie przekroczy kwotę udostępnionego Limitu oraz opłat z tym związanych,

- Doprecyzowania definicji i pojęć oraz wprowadzenia nowych,

- Dodania regulacji dotyczących karty wirtualnej,

- Sposób dokonywania przeliczeń kursów waluty,

- Przenoszenia praw i obowiązków wynikających z Umowy,

-  Zmiana opłat za wypłaty z bankomatów poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Usługę Cash Advance, wprowadzenie opłat za niektóre transakcje (gry hazardowe i zakłady, przelewy pieniężne e-Walet), wprowadzenia opłat za Środki Przekraczające Limit Kredytowy Karty.

Zmiany Warunkach korzystania z karty AXI będą obowiązywać od 02.02.2024 r.

Pozdrawiamy,

Zespół AXI Card