Ogólne warunki korzystania z karty kredytowej Axi Card

Ogólne warunki korzystania z karty kredytowej Axi Card

Drodzy Klienci,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 01.05.2020 zmieniono Ogólne warunki korzystania z karty kredytowej Axi Card przez Easy Payment Services OOD. Możesz się z nimi zapoznać pod tym linkiem - Nowe warunki korzystania z Karty.

Zmienione Warunki będą miały również zastosowanie do naszych obecnych klientów, którzy zostaną wyraźnie powiadomieni o zmianie. W przypadku naszych obecnych klientów zmiany Warunków zaczną obowiązywać w ciągu 2 miesięcy od daty wysłania im wyraźnego zawiadomienia, chyba że dany klient sprzeciwi się zmienionym Warunkom w określonym terminie.