Słownik Finansowy

Rzeczowy środek zabezpieczenia wierzytelności. Ustanawiana najczęściej w celu zabezpieczenia wierzytelności na nieruchomości. W przypadku braku możliwości wywiązania się dłużnika z zobowiązań, wierzyciel może rościć sobie prawa do nieruchomości. Powstaje poprzez wpis w księdze wieczystej i trwa do momentu spłacenia wierztelności przez dużnika.
Specyficzny typ zobowiązania hipotecznego, w którym właściciel nieruchomości, w zamian za ustanowienie prawa do niej, otrzymuje dożywotnią rentę wypłacaną w ratach o ściśle określonej wysokości, nie tracąc przy tym prawa do zamieszkania w nieruchomości do końca życia.
Długotrwały okres obfitujący we wzrosty kursów giełdowych (inaczej: rynek byka).