Starszy Prawnik

Żurawia 22/V piętro, 00-515 Warszawa

Twój zakres obowiązków:

·        Doradztwo w kwestiach prawnych dotyczących działalności Spółki z zakresu: prawa pracy, prawa cywilnego, ochrony konkurencji i konsumentów, RODO, usług płatniczych, kredytu konsumenckiego, przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.

·        Przygotowanie opinii prawnych, pism w sprawach cywilnych i administracyjnych.

·        Przygotowanie i opiniowanie umów związanych z różnymi dziedzinami działalności Spółki (umowy o prace, umowy pośrednictwa w sprzedaży kredytu konsumenckiego, umowy współpracy handlowej i inne).

·        Analiza dokumentacji RODO (oświadczenia, umowy, materiały marketingowe), prowadzenie rejestrów.

Analiza, zmiana dokumentacji związanej z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy.

·        Współpraca z Działem Prawnym Grupy (na poziomie holdingu).

·        Identyfikowanie i rozwiązywanie problemów prawnych we współpracy z Zarządem.

·        Monitorowanie otoczenia prawnego działalności Spółki.

·        Zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

·        Wsparcie procesu reklamacyjnego.

Nasze wymagania:

·        Tytuł radcy prawnego (warunek konieczny)

·        Biegła znajomość języka angielskiego pozwalająca na pracę z dokumentacją prawną oraz zagranicznymi departamentami Grupy (warunek konieczny)

·        Doświadczenie na rynku finansowym w szczególności: ustawa o kredycie konsumenckim, tematyka związana z antylichwą, Kodeks cywilny, ustawa o usługach płatniczych, znajomość rynku Consumer Finance, AML, RODO.

·        Dyspozycyjność w pełnym wymiarze czasu pracy.

To oferujemy:

·        Pracę w międzynarodowej  firmie finansowej,

·        Zatrudnienie w ramach  umowy o pracę  lub B2B,

·        Benefity: prywatna opieka medyczna, dofinansowanie do wypoczynku, dodatkowy urlop,

·        Praca hybrydowa

·        Biuro w samym centrum Warszawy

Upload your CV

Wgraj swoje CV