Młodszy Prawnik

Żurawia 22/V piętro, 00-515 Warszawa

Twój zakres obowiązków:

·        Realizacja zadań we współpracy i pod nadzorem radcy prawnego firmy,

·        Doradztwo prawne w projektach związanych z działalnością Spółki z zakresu: systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy, RODO, kredytu konsumenckiego, usług płatniczych, prawa pracy, prawa cywilnego, ochrony konkurencji i konsumentów oraz Rozporządzenia RODO,

·        Przygotowanie opinii prawnych, pism w sprawach cywilnych i administracyjnych oraz świadczenie pozostałego doradztwa prawnego w obszarach opisanych powyżej,

·        Przygotowanie i opiniowanie umów dot. stosunku pracy,  pośrednictwa w sprzedaży kredytu konsumenckiego, współpracy handlowej i innych,

·        Analiza dokumentacji RODO (oświadczenia, umowy, materiały marketingowe), prowadzenie rejestrów,

·        Analiza, zmiana i opracowywanie dodatkowej dokumentacji związanej z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz innymi regulacjami obowiązującymi Spółkę,

·        Współpraca z Działem Prawnym i Działem Compliance Grupy (na poziomie holdingu),

·        Udział w identyfikowania i rozwiązywaniu problemów prawnych we współpracy z Zarządem,

·        Wsparcie w monitorowaniu otoczenia prawnego działalności Spółki,

·        Wsparcie procesu reklamacyjnego klientów Spółki.

 

Nasze wymagania:

·        Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego jako prawnik – preferowane doświadczenie w podmiotach nadzorowanych (np. jako prawnicy wewnętrzni) lub w kancelariach prawnych, które obsługują podmioty nadzorowane,

·        Biegła znajomość języka angielskiego (w tym prawniczego) do pracy z dokumentacją prawną oraz prowadzenia rozmów biznesowych (warunek konieczny),

·        Znajomość ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu i innych regulacji tworzących system przeciwdziałania praniu pieniędzy (warunek konieczny),

·        Dobra znajomość co najmniej dwóch aktów prawnych z następujących wymienionych: ustawa o kredycie konsumenckim, ustawa kodeks cywilny, ustawa o usługach płatniczych, Rozporządzenie RODO,

·        Mile widziana znajomość rynku Consumer Finance,

·        Dyspozycyjność w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

To oferujemy:

·        Pracę w międzynarodowej  firmie finansowej,

·        Zatrudnienie w ramach  umowy o pracę  lub B2B,

·        Bogaty pakiet benefitów (prywatna opieka medyczna, kafeteria MyBenefit/ karta Multisport, dofinansowanie do wypoczynku, dodatkowy urlop)

·        Świetną lokalizację biura - w samym centrum Warszawy

·        Możliwość pracy hybrydowej lub zdalnej. 

Upload your CV

Wgraj swoje CV