Jeżeli chcesz złożyć wniosek o Kartę AXI, na pewno zastanawiasz się, jakie dokumenty musisz przygotować.

Jeżeli zweryfikujesz się za pomocą bezpiecznej usługi Instantor lub Kontomatik, to automatycznie zweryfikujemy Twoją zdolność kredytową.


Czasami może się zdarzyć, że będziemy wymagali dodatkowego potwierdzenia w postaci dokumentów:

  • Potwierdzenie zatrudnienia na etat – 3 ostatnie przelewy / zaświadczenie od pracodawcy
  • Potwierdzenie emerytury – ostatni przelew lub decyzja / ostatnia waloryzacja
  • Potwierdzenie renty – ostatni przelew i decyzja
  • Potwierdzenie samozatrudnienia – ostatni przelew do ZUS. Firma musi mieć aktualny wpis do CEiDG i być zarejestrowana przynajmniej od 6 miesięcy (w przypadku otwarcia po zawieszeniu działalności – 3 miesięcy).
  • Potwierdzenie dla rolników – deklaracja podatkowa oraz stałe przelewy z tytułu dostaw
  • Potwierdzenie dla osób pobierających zasiłek – dokument potwierdzający przyznanie zasiłku (dopuszczalne są zasiłki stałe oraz okresowe z tytułu 500+).
  • Dodatkowo by mieć możliwość zatwierdzenia Twojego wniosku o Kartę AXI możemy w celu uzyskania poprawnej weryfikacji danych oraz ze względów bezpieczeństwa poprosić Cię o skan Twojego dowodu osobistego. 
     

Staraliśmy się stworzyć proces, w którym będziemy mogli zminimalizować ilość potrzebnych dokumentów i jak najbardziej zoptymalizować proces aplikacji o Kartę AXI. Chcemy, byś mógł szybko i wygodnie korzystać z naszych usług, nie musząc tracić na to czasu.