Rezygnacja z karty AXI – Jak i kiedy mogę zrezygnować?

Karta AXI jest dla Ciebie – jeżeli jednak jej nie potrzebujesz, możesz z niej zrezygnować niezależnie od sytuacji – poniżej podajemy w jaki sposób.

1. Chcesz zrezygnować z Karty AXI tuż po akceptacji Twojego wniosku, ale przed podpisaniem umowy

Nawet jeżeli złożyłeś wniosek o Kartę AXI i został on zaakceptowany, nie jesteś w żaden sposób zobowiązany do kontynuowania procedury wydania karty. Wiemy, że wybór karty z limitem kredytowym jest ważną decyzją i chcemy Cię wspierać podczas tego procesu. Przemyśl dokładnie swoje potrzeby i wydatki. Jeżeli później stwierdzisz, że jednak Karta AXI jest dla Ciebie – złóż ponownie wniosek. Proces aplikacji będzie dużo szybszy i prostszy za drugim razem – a Ty już będziesz znał swój, przyznany wcześniej limit.

2. Chcesz zrezygnować z Karty AXI tuż po podpisaniu umowy

Możesz odstąpić od Umowy w ciągu 14 dni od daty jej podpisania bez jakichkolwiek zobowiązań lub kar umownych, bez konieczności podania przyczyny. W tym celu należy nas pisemnie powiadomić o odstąpieniu od Umowy. Jedynym warunkiem jest brak jakichkolwiek zobowiązań na Karcie AXI. W przypadku posiadania takich zobowiązań, konieczne jest spłacenie całości kapitału oraz odsetek powstałych w okresie od momentu przyznania Karty AXI do dnia spłaty kapitału, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania powiadomienia o odstąpieniu od Umowy.

3. Chcesz zrezygnować z Karty AXI po ustawowym terminie 14 dni

W każdym momencie w którym chcesz, możesz rozwiązać Umowę o Kartę AXI. Nie będzie wiązało się to z jakimikolwiek opłatami. Jeżeli będziesz chciał zrezygnować z karty AXI, wystarczy że spłacisz wykorzystane na niej saldo i pisemnie nas powiadomisz o chęci rezygnacji z produktu.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Pożyczki