Karą za niewypełnienie zobowiązań umownych są odsetki karne w wysokości 0, 033% w skali dziennej naliczane od wykorzystanej kwoty aż do momentu spłaty przynajmniej miesięcznej minimalnej kwoty wymaganej czyli 15% wartości przyznanego Limitu Kredytowego.

Pożyczkodawca jest uprawniony do naliczenia odsetek karnych wg rocznej stopy procentowej 11,88% przy założeniu, że stopa procentowa nie przekroczy maksymalnej stopy procentowej określonej w art. 481 § 21 Kodeksu Cywilnego. W takim wypadku stopa procentowa opisana w  art. 4 (1) i prowizja opisana w art. 12 i art. 13 nie będą naliczane.

Niespłacenie kredytu lub jego części w ustalonym terminie może skutkować również innymi sankcjami: budowaniem negatywnej historii w zewnętrznych bazach danych lub biurach informacji gospodarczej z którymi współpracujemy jak Krajowy Rejestr Długów, InfoMonitor lub ERIF. Może również dojść do wypowiedzenia umowy, wszczęciem postepowania sądowo – egzekucyjnego oraz cesje wierzytelności na inny podmiot. W przypadku braku ustalonej płatności prowadzimy również czynności windykacyjne w postaci rozmów telefonicznych, wysyłki sms, e-mail i wezwań co zawsze jest sytuacją niekomfortową.

Pamiętaj, że budowanie korzystnej historii kredytowej może ułatwić Ci życie - szczególnie w przypadku ważnych decyzji życiowych oraz mniej lub bardziej spodziewanych zmian i kolei losu. Zacznij budować swoją finansową przyszłość - taką bez problemów i bez stresu.