Minimalna kwota spłaty zadłużenia wynosi 15% przyznanego limitu kredytowego i nie może być większa od całkowitej sumy zobowiązań na karcie należnych pierwszego dnia miesiąca, w którym spłacana jest minimalna kwota. W przypadku, w którym chcesz spłacić jedynie kwotę minimalną pomiędzy 1 a 5 dniem miesiąca.

Przykładowo: jeżeli posiadasz Kartę AXI z limitem 700 zł i 10 dnia miesiąca wykorzystałeś z niej 200 zł, to do 5 dnia następnego miesiąca (najpóźniej) powinieneś wpłacić na rachunek bankowy wskazany w umowie kwotę w wysokości 105 zł. Kwotę minimalną łatwo obliczyć w następujący sposób: 15% * przyznany limit.


Kwota spłaty

Przykład reprezentatywny dla produktu Prime - kredyt konsumencki na karcie AXI CARD: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 169,5% całkowita kwota wykorzystanego Limitu Kredytowego 2 700,00 zł, całkowita kwota do spłaty 4 448,21 zł (kapitał 2 700,00 zł, odsetki 265,10 zł, Prowizja za udzielenie Limitu Kredytowego 1 483,11 zł), oprocentowanie stałe 20%, spłata całości zobowiązania w terminie 12 miesięcy od dnia wykorzystania Limitu Kredytowego w równych miesięcznych ratach. 

Przykład reprezentatywny dla produktu Standard - kredyt konsumencki na karcie AXI CARD: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 326,5% całkowita kwota wykorzystanego Limitu Kredytowego 2 700,00 zł, całkowita kwota do spłaty 5 457,03 zł (kapitał 2 700,00 zł, odsetki 270,91 zł, Prowizja za udzielenie Limitu Kredytowego 2 486,12 zł), oprocentowanie stałe 20%, spłata całości zobowiązania w terminie 12 miesięcy od dnia wykorzystania Limitu Kredytowego w równych miesięcznych ratach. 


Warunkiem udzielenia Limitu Kredytowego jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Oferta AXI CARD Prime dedykowana jest dla osób o najwyższej zdolności kredytowej. Stan na 10.02.2023. 

W jaki sposób przyznawany jest limit kredytowy?

Limit kredytowy dostępny na Karcie AXI jest przyznawany po akceptacji Twojego wniosku, na podstawie podanych przez Ciebie danych. W szczególności znaczenie ma Twoja sytuacja finansowa, na którą składają się m.in. wysokość Twoich zarobków oraz terminowe spłaty zobowiązań.

Jak złożyć wniosek o Kartę AXI?

Pierwszym krokiem do aplikacji o Kartę AXI jest kliknięcie w przycisk „ZŁÓŻ WNIOSEK” w prawym górnym roku naszej strony http://axi-card.pl. Następnie musisz wypełnić krótki formularz.

Kolejnym krokiem jest sprawdzenie Twojego wniosku przez naszych analityków przy pomocy naszego wewnętrznego systemu oceniania kredytowego. Bierzemy pod uwagę Twoje zarobki, terminowe bieżące spłaty aktualnych zobowiązań i zdolność kredytową.

Pamiętaj, by Twój wniosek mógł zostać zaakceptowany, Twoje dochody nie mogą być mniejsze niż 1500 zł miesięcznie, a spłaty aktualnych zobowiązań są terminowe lub ich opóźnienia nie są dłuższe niż 30 dni.