Limit dostępny na Karcie AXI jest zależny od oceny Twojej zdolności kredytowej. Maksymalna kwota limitu to 6000 (sześć tysięcy) złotych.

W jaki sposób przyznawany jest limit kredytowy?

Limit kredytowy dostępny na Karcie AXI jest przyznawany po akceptacji Twojego wniosku, na podstawie podanych przez Ciebie danych. W szczególności znaczenie ma Twoja sytuacja finansowa, na którą składają się m.in. wysokość Twoich zarobków oraz terminowe spłaty zobowiązań. 

Kwota spłaty

Przykład reprezentatywny dla produktu Prime - kredyt konsumencki na karcie AXI CARD: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 169,5% całkowita kwota wykorzystanego Limitu Kredytowego 2 700,00 zł, całkowita kwota do spłaty 4 448,21 zł (kapitał 2 700,00 zł, odsetki 265,10 zł, Prowizja za udzielenie Limitu Kredytowego 1 483,11 zł), oprocentowanie stałe 20%, spłata całości zobowiązania w terminie 12 miesięcy od dnia wykorzystania Limitu Kredytowego w równych miesięcznych ratach. 

Przykład reprezentatywny dla produktu Standard - kredyt konsumencki na karcie AXI CARD: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 326,5% całkowita kwota wykorzystanego Limitu Kredytowego 2 700,00 zł, całkowita kwota do spłaty 5 457,03 zł (kapitał 2 700,00 zł, odsetki 270,91 zł, Prowizja za udzielenie Limitu Kredytowego 2 486,12 zł), oprocentowanie stałe 20%, spłata całości zobowiązania w terminie 12 miesięcy od dnia wykorzystania Limitu Kredytowego w równych miesięcznych ratach. 


Warunkiem udzielenia Limitu Kredytowego jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Oferta AXI CARD Prime dedykowana jest dla osób o najwyższej zdolności kredytowej. Stan na 10.02.2023. 

Główne wymagania, które musisz spełnić, by otrzymać kartę AXI:

  • co najmniej 21 lat
  • udokumentowany dochód
  • minimalny dochód w wysokości 1500 zł miesięcznie
     

By zaaplikować o Kartę AXI musisz mieć aktualny dowód osobisty. Dzięki niemu możemy sprawdzić i potwierdzić Twój wiek i podstawowe dane. Karta AXI jest świetnym rozwiązaniem finansowym, ale zdecydowanie się na korzystanie z niego wymaga pewnego poziomu dojrzałości – dlatego też stosujemy takie ograniczenie wiekowe.

Bierzemy również pod uwagę to, jak wygląda Twoja sytuacja w Biurach Informacji Gospodarczej lub Kredytowej – jeżeli Twoje spłaty bieżących zobowiązań są płacone w terminie lub nie później niż 30 dni po terminie, niekorzystna historia kredytowa nie przeszkodzi nam w akceptacji Twojego wniosku.

By potwierdzić źródło i wysokość Twoich dochodów poprosimy Cię o przesłanie odpowiednich dokumentów.

Lista dokumentów potrzebnych do aplikacji o Kartę AXI